Stopnie schodowe z krat zgrzewanych

Podczas budowy schodów w zakładach przemysłowych często wykorzystuje się specjalnie zgrzewane kraty. Producenta znajdziemy w internecie ( np. pod adresem www.staco.eu/kraty/gratings/kraty-zgrzewane/schody-krete-ze-stopniami-z-krat-zgrzewanych).

Budowa zgrzewanych kraty

Kraty zbudowane są z płaskowników, czasami jako dodatkowy element stosuje się pręt stalowy, którego zadaniem jest wzmocnienie konstrukcji. Karty pokrywa się farbą proszkową, dzięki czemu poprawia się ich wytrzymałość.