Działka budowlana i piękne okolice Wrocławia w które warto zainwestować

 

Jak mówi ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nie ma określonego terminu, który określa działkę budowlaną, jednak mówi o tym czym jest teren budowlany, co w zasadzie można traktować zbieżnie. http://OczkoZlotoryja.pl jako właściciel pięknego terenu który stanowi bliżej nieokreślona definicyjnie działka budowlana, sprawia, że okolice Wrocławia zyskują wyjątkowe miejsce do inwestycji. Wracając jednak do ustawy, działka budowlana, a w jej mniemaniu teren, to przestrzeń, na której trwają roboty budowlane, łącznie z obszarem zajmowanym przez urządzenia tworzące zaplecze budowy. Można się zatem spodziewać, że każdy kto pragnie wykonać jakieś prace budowlane na swojej działce musi posiadać jej status jako terenu budowlanego.

 


 

 

 

Inna ustawa, z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mówi z kolei że działka budowlana bez względu na to czy obejmuje okolice Wrocławia czy też nie, stanowi nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Bardzo podobnie, traktuje temat inna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.