Architektura przestrzeni

Przestrzeń w architekturze krajobrazu

Formy przestrzeni

Przestrzeń – to relacja między obiektami, albo zbiór tych obiektów.

Przestrzeń w naszych domach zależy wystroju wnętrza oraz rozplanowania pomieszczeń. Aranżacja wnętrza to w dużej mierze sposób na zagospodarowanie przestrzeni.

Przestrzeń w naszych miastach zależna jest od projektów architektonicznych budynków oraz od planów zagospodarowania przestrzennego, które tworzą władze miast.

Przestrzeń w kulturze – to różny sposób wykorzystania, dzielenia i umieszczenia przedmiotu.

Każdy z tych sposobów rozumienia przestrzeni jest niezwykłym i istotnym elementem architektury przestrzeni.

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu jest to jeszcze jedna forma, która odwołuje się do przestrzeni. Jest bowiem architektura krajobrazu sposobem kształtowania przestrzeni tak, by otoczenie człowieka współgrało z naturalnym krajobrazem oraz jego elementami.

W architekturze krajobrazu bierze się pod uwagę zarówno ukształtowanie terenu, obecność rzek, jezior, klimat, glebę, roślinność, a także już istniejące elementy architektoniczne, po to by tworzyć jak najbardziej przyjazną człowiekowi przestrzeń.

Historycznie architektura krajobrazu wywodzi się z ogrodnictwa, współcześnie jednak odnosi się zarówno do budownictwa i planowania przestrzennego miast, jak i zastosowania nowoczesnych technologii w przestrzeniach, życia człowieka.